Utbildning till kiropraktor är idag enligt internationell standard 5 år på universitet. Efter avslutad examen krävs nio mån allmäntjänstgöring innan legitimation kan erhållas via socialstyrelsen.

I dagsläget finns ingen internationellt godkänd högskoleutbildning till kiropraktor i Sverige. I Europa finns det i dag fem högskolor som uppfyller kraven från European Council on Chiropractic Education, ECCE (de europeiska kiropraktorernas kontrollinstans), som ackrediterar kiropraktorutbildningar, och är fullvärdiga medlemmar av European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA. Dessa ligger i Danmark Odense (Syddansk universitet), England (AECC), Wales samt Frankrike.

LKR: Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation representerar de svenska kiropraktorerna som innehar en universitetsutbildning av internationell standard. LKR är medlem i SACO / SRAT.

Vidare tillhör LKR den europeiska kiropraktorunionen ECU och den kiropraktiska världsfederationen WFC. WFC är medlem i världshälsoorganisationen WHO och dess organ för medicinsk vetenskap CIOMS.

En akademisk utbildad kiropraktor har primärvårdskompetens, dvs. kunskap att undersöka, diagnostisera akuta samt kroniska besvär.

Forskning: Forskning har kunnat påvisa att manipulationsbehandling är en evidensbaserad, säker och effektiv vård. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), kom 2001 med en rapport där vi kan läsa om kiropraktik:

  • Den kiropraktiska forskningen har utvecklats starkt de senaste 10 åren och är av god kvalitet.
  • Det finns evidens för att manipulation ger smärtlindring vid akuta och kroniska ryggbesvär.
  • Det finns evidens att manipulationsbehandling av kronisk ländryggssmärta ger bättre lindring än vanligt omhändertagande av allmänpraktiker, sängläge, smärtstillande medicin och massage.


För att hitta vetenskapliga artiklar om kiropraktik kan nedanstående länkar vara av intresse.
Pub med http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed eller bio-balance.se
Science Direct http://www.sciencedirect.com/