Vad behandlar en kiropraktor? Vanliga besvär som effektivt kan behandlas med kiropraktisk behandling är dysfunktioner i bäcken, rygg och nacke.

Dessa dysfunktioner kan ge upphov till följande symptom:

  • Nacksmärta, nackspärr, huvudvärk, migrän, yrsel, illamående, smärta/stickningar ut i armar/händer.
  • Smärta i bröstrygg/bröstkorg.
  • Smärta i ländrygg/bäcken, ryggskott, smärta /stickningar ut i ben/fötter, ischias.

Kiropraktorn behandlar även skador i andra leder t.ex. axlar, armbågar, handleder, höfter, knän, fötter samt idrottsskador. Kiropraktorn behandlar även whiplashskador.

Hur går undersökningen till?

Kiropraktorn tar först en anamnes (sjukdomshistoria) därefter görs en visuell bedömning, neurologisk undersökning, ortopedisk undersökning samt slutligen en kiropraktisk undersökning (bl.a. rörelsepalpation för att utreda rörelsefunktion i leder). Varefter en arbetsdiagnos samt en behandlingsplan utformas. Om patientens besvär faller utanför kiropraktorns område hänvisas den vidare till annan vård.

Dysfunktion: En dysfunktion innebär onormal rörelse i en led vanligen i form av stelhet som uppstår när samspelet mellan leder, nervsystem och muskulatur störs. Förutom stelhet förekommer också ofta smärta samt inflammation.

Se norsk film om låsning

Hur går behandlingen till?

Varje patient får en individuell ”skräddarsydd” behandlingsplan. Den mest centrala behandlingsmetoden inom kiropraktik är manipulationsbehandling men även en rad andra behandlingstekniker används i behandlingsplanen t.ex. mobilisation , stretch , traktion samt massage. Manipulationsbehandling (justering) kan beskrivas som en snabb passiv sträckning av strukturer (muskulatur, ligament, kapsel) omkring en led och ofta kan ett klickljud höras då ledytorna separeras. Klickljudet beror på en tryckutjämning i leden. Manipulationsbehandling syftar till att öka rörligheten (återställa biomekaniken) i en led samt att minska inflammation och smärta.

Hur lång tid tar behandlingen?

Antalet behandlingar som krävs för att bli bra beror på vilka besvär du har och hur allvarliga de är. Generellt kan man säga att ju längre tid du går med ryggbesvär, desto längre tid tar behandlingen.

Undvika återfall: Att undvika återfall kan ibland vara en lång process som kräver ett stort engagemang från patientens sida. Det gäller att se över sin ergonomi både på arbetsplatsen (en företagssjukgymnast kan vara till hjälp) och i hemmet. Vidare är regelbunden träning samt stretch mycket viktigt liksom att besöka kiropraktorn i förebyggande syfte. Till sist skall det även nämnas att en hälsosam kost är också av stor betydelse för en god hälsa.